top of page

ROZHÝBEJME VAŠI FIRMU

Pojďme do vaší firmy vnést pohyb, aniž by bylo třeba kompletně změnit její systém. Spojením tvořivého potenciálu “chaosu” a síly “řádu” dáme vašim týmům novou energii, která se bude zároveň opírat o možnosti velké organizace. Díky přístupu "team of teams", včetně možného využití OKR plánování cílů, umožníme vaší firmě reagovat rychle na komplexitu vně i uvnitř, tvořit napříč týmy, lépe využít roli manažerů a vytvořit více motivující prostředí pro vaše lidi.

Ve velkých organizacích se někdy ztrácí energie, dominují procesy, zmenšuje se prostor k iniciativě a hierarchie protahují rozhodování. Strnulé firmy ale přestávají stíhat komplexní svět, jsou málo inovativní a nezajímavé pro zaměstnance.
Posun je nutný. 

DANIEL-FRANC-TISOPHOTO-OK-8994 kopie-01_edited.jpg
IMG_2170_edited_edited.jpg

Využijme komunitní principy

Díky 15 letům mé komunitní praxe na české i mezinárodní scéně můžu pomoci rozjet právě váš záměr týkající se využití nebo vytvoření komunit - mimo firmu, uvnitř firmy nebo dokonce jak firmu založit na komunitních principech či jak některé firemní funkce řešit komunitním přístupem. Pojďme společně vyhodnotit potenciální přínosy komunity, rozjet třeba i globální společenství, uchopit energií interních sítí a nastavit způsob řízení i správy těchto projektů.

Lidé volně sdružení kolem společného zájmu v komunitách společně tvoří velké věci, vzdělávají nebo mohou pomoci dostat nabídku vaší firmy mezi lidi. Interní firemní komunity umožňují pracovat s lidmi nově motivujícím a rozvíjejícím způsobem, externí komunity pak zvyšují dopad vašeho produktu nebo služby. Žádná firma není bez komunity - jen možná o tom ještě neví...

intro

WORKSHOPY

Dvě hodiny až několik dní interaktivní společné práce, online či osobně. Skupinu do 15 lidí prakticky posuneme k novým iniciativám, postojům i dovednostem.

PŘEDNÁŠKY

Webinářová a osobní vystoupení či keynotes i pro větší skupiny, pojaté jako zkušenostmi nabitá přednáška, která vašim lidem dodá energii - a "brouka do hlavy".

KONZULTACE

Pomůžu s designem řešení nebo systému i návrhem jeho implementace. Mohu se i zapojit do procesu zavádění a výběru či přípravy lidí, kteří s řešením budou dál pracovat.

MENTORING

Individuální setkávání, při kterých pracujeme na řešení vaší konkrétní potřeby nebo vám pomůžu srovnat si myšlenky jak na rozvoj vašeho týmu či organizace.

Svoji práci s Vámi zakládám na praxi a konkrétní postupy vytvářím vždy na míru situaci. Klienti oceňují i lidský a “no bullshit” přístup a schopnost pohledu i za roh. Vždy se ale snažím, abychom co nejpřímější
cestou dosáhli vašeho cíle a potřebovali jste mě pak už co nejméně.
Pojďme si říci více o možnostech, dostupnosti a cenách.

sluzby

Team of Teams: Mezitýmová spolupráce a agilní myšlení

Jak i do vysoce organizovaných firem dostat energii a podpořit tak rozhodování zdola, schopnost rychlé reakce a mezitýmovou spolupráci. 

Girl Doing Yoga on a Rooftop
 1. Zjednodušení procesů a posílení kultury důvěry a odpovědnosti

 2. Nástroje pro podporu samo-organizovanosti a posun rozhodování “dolů”

 3. Zvýšení spolupráce mezi týmy díky způsobu tvorby projektů a mezitýmovým rozhraním

 4. Zvýšení osobní iniciativy díky způsobu zadávání cílů, hodnocení výkonu a kariérního systému 

 5. Nábor a rozvoj lidí vhodných pro agilní kulturu

 6. Nezbytné hodnoty firemní kultury a jejich podpora

Arrow

Rychlé rozhodování a projekty, manažer jako strážce hracího pole, OKRs

Jak posílit autonomii a rozhodování zdola, při zvýšení zodpovědnosti a pocitu vlastnictví, a jakou roli v tom hrají správně nastavené cíle (třeba jako OKRs) a hodnocení?

ant_edited.jpg
 1. Správné nastavení cílů, vyhodnocení a ocenění
  výkonu (možno navázat i na OKR metodiku)

 2. Posílení rozhodování a iniciativ zdola  

 3. Posílení akceschopnosti lidí a míry vlastnictví jejich projektů

 4. Posun role manažera od “hybatele všeho” ke “strážci hracího pole” 

 5. Nastavení cílů a hodnocení lidí pro motivace k aktivitě a zodpovědnosti

 6. Posílení kreativity, inovativnosti a designového myšlení

Arrow

Využití komunit a kounitních principů

Jak využít volně organizovaná společenství lidí kolem vaší organizace
i uvnitř, jak je rozjet, řídit a rozvíjet? Jak postavit firmu na komunitních principech?

Young Volunteers
 1. Typy komunit, jejich silné a slabé stránky 

 2. Zhodoncení potenciálu interních nebo externích
  komunit pro váš záměr

 3. Design identity, struktury a správy / financování komunit

 4. Rozjezd komunit, jeho fáze

 5. Řízení komunit, práce s lidmi v komunitě, práce s komunitními leadery

 6. Vedení komunitního programu ve firmě, nezbytné role, metriky 

Arrow

Motivující a inovující týmy

Jak vést svůj tým jako kmen nebo komunitu -
aby byl výkonný a tvořivý,
a zároveň inspiroval vzájemnou spolupráci, důvěru a sdílení? 

cats.jpg
 1. Psychologické bezpečí” jako 50% úspěchu nejvýkonnějších týmů

 2. Další faktory efektivních týmů týkající se sdílení,
  vzájemné spolupráce 

 3. Rozvoj kultury sdílení a vzájemné komunikace

 4. Role smyslu a viditelného dopadu práce

 5. Týmový duch a kultura - třeba i při remote spolupráci

 6. Pestrost ve složení týmů jako konkurenční výhoda

Arrow

Následujícím rámcovým oblastem - třeba i různě propojeným, doplněným či rozvinutým-  se můžeme věnovat při mentoringu, postavit nad nimi workshop pro vaše lidi nebo při konzultacích v nich společně najít, kde rozhýbat systém či kulturu vaší firmy.

oblasti

DANIEL FRANC, MSA

Jsem praktik s mnohaletou mezinárodní zkušeností, který si pomáhá přesahy do nejrůznějších teoretických konceptů.  Za 13 let v roli manažera globálních programů Googlu a pak při konzultantské práci s dalšími firmami jsem se naučil, jak i velká organizace může fungovat s využitím principů samořízení a agility, nebo jak malá firma může vyrůst, aniž by ztratila svoji tvůrčí DNA. V komunitní práci jsem doma: komunity tvořím, vedu nebo jim radím od r. 2005. Mj. jsem založil a pomohl vyrůst aktuálně největší komunitní vzdělávací síti na světě (Google Developer Groups) a v Googlu pak 7 let řídil další komunitní programy pro vývojáře. 

 

V minulosti jsem spoluvytvářel a vedl i několik technologických firem v USA a v ČR, např. jednu z prvních e-learningových platforem (WebStudy) nebo nástroje pro spolujízdu (Rideseek.net). Pracoval jsem s učiteli, vzdělával v zážitkové pedagogice, publikoval knížky a překlady a vedl i komunitní programy v kontextu občanských a neziskových organizací. 

Základ k tomu všemu mi poskytlo magisterské studium HR Managementu v USA (West Chester University) a bakalářský titul sociologie z University Karlovy.

DANIEL-FRANC-TISOPHOTO-OK-ELAI-8972 kopi
bio
Jana

Jana Konečná
(KBC)

“Přednáška na téma Collaboration měla celkově velmi pozitivní ohlasy. Kolegové vyzdvihovali hlavně dlouholeté zkušenosti lektora a možnost vhledu do fungování spolupráce v jiných organizacích.“

Ondrej

Ondrej Zaoral
(INOXIVE)

"To, co odděluje dobré a skvělé trenéry, je praxe. Dan sám žije to, co učí. Jeho workshopy jsou neuvěřitelně chytlavé případové studie jeho stylu práce. Bylo mi potěšením jak účastnit se jeho komunikačního školení, tak s ním spolupracovat na pražském Wikinomickém fóru."

Denisa

Denisa Petrusková
(GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA)

"Dan nám díky svým zkušenostem umožnil nahlédnout na permanentní změnový stav optikou příležitostí, nikoli jako na pouhé přežití a přečkání. Účastníci semináře vysoce hodnotili jeho dynamiku, autenticitu sdělení, nadhled a velkorysý přístup k řízení týmů a k práci s chybou."

Fady

Fady al Kheir
(ENERGON HOLDING)

"Working with Daniel was a great experience. He has deep insights in social behavior, motivation and a solid tech backround. He applies all that in a way that infects people with passion. His high level of integrity, talent to inspire and "only the best possible" ethics make him a real gamechanger."

Reference
klienti

V nedávné době mi bylo ctí spolupracovat s více než 20 organizacemi, buď v přímém partnerství,
nebo se společnostmi ELAI a Business Provokace.

Jako mentor pomáhám startupům ve dvou akceleračních programech.

Akce

Veřejná vystoupení a další novinky 

Zaznamenáno. Díky za zájem!

Fotoprojekt
danielfranc.art

Tvořivě a s nadhledem se zkouším dívat na svět i ve svém vedlejším foto projektu jako autor výtvarných vzdušných fotografií, které si získávají i mezinárodní uznání.

bottom of page