top of page

9. 3., OKR Workshop

Prezenční setkání na Founders Festival. (proběhlo)

bottom of page